02836367636

Tưng Bừng Khai Trương Chi Nhánh Mới

Hôm nay hoàng đạo ngất ngây

Thiên hòa địa lợi trời mây dát vàng

Khai trương cửa hàng khang trang

Hướng ra đông hải thênh thang lộc tài,

Làm một mà lại có hai

Có năm có tám nối dài mai sau

Công danh phú quý bền lâu

Tương lai sự nghiệp trước sau đắp bồi.

Xin chúc gia đình Tạo Tín Phát

Từ nay rộng mở sống đời vinh hoa.