02836367636

THÂN GỬI NHỮNG CHIẾN BINH TẠO TÍN PHÁT

 

Hôm nay, ngày 27/07/2019, Ban giám đốc công ty Tạo Tín Phát chính thức triển khai thùng thư chia sẻ – nơi nhân viên có thể bày tỏ quan điểm cá nhân về những vấn đề xung quanh công ty. Với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và hiệu quả; những đóng góp mang tính xây dựng luôn được Ban lãnh đạo công ty lắng nghe và ghi nhận.

Hiện tại, thùng thư đang được đặt tại vị trí lầu 1 của công ty Tạo Tín Phát, mọi thông tin của người gửi đều bí mật. Vì thế, nơi đây sẽ không hề lắp đặt camera quan sát.

Ban lãnh đạo công ty khuyến khích tất cả nhân viên đến và chia sẻ những khó khăn, bất cập liên quan đến công việc. Từ đó, có thể cùng nhau tìm ra giải pháp nhằm giải quyết triệt để các vấn đề.

Hãy đóng góp vì đây là quyền lợi của các bạn – những chiến binh của Tạo Tín Phát. Bên cạnh đó, những chia sẻ hữu ích sẽ giúp xây dựng và phát triển một Tập đoàn Tạo Tín Phát vững mạnh trong tương lai.