02836367636

Tạo Tín Phát quyết tâm xây dựng văn hóa công ty

Văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần chỉ là văn hóa giao tiếp mà còn bao gồm cả giá trị cốt lõi, các quy tắc, phong cách quản lý, phương thức kinh doanh và hành vi, thái độ của mọi thành viên thuộc công ty.

Văn hóa công ty – xương sống cho sự phát triển của mỗi công ty

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình, góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao của Tạo Tín Phát. Văn hóa là thứ ăn sâu vào niềm tin nên có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Tầm quan trọng của xây dựng văn hóa doanh nghiệp là tạo nên sức mạnh từ bên trong tập thể, bên trong mỗi cá nhân. Với mục tiêu xây dựng phát triển thành một tập đoàn Bất động sản lớn mạnh, ban lãnh đạo công ty Tạo Tín Phát coi xây dựng văn hóa là nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2020. Đó không đơn thuần chỉ là văn hóa giao tiếp mà còn bao gồm cả giá trị cốt lõi, các quy tắc, phong cách quản lý, phương thức kinh doanh và hành vi, thái độ của mọi thành viên thuộc công ty.

                   Truyền đạt và tiếp thu, lắng nghe và chia sẻ – văn hóa học tập, làm việc của công ty Tạo Tín Phát

Tạo lập văn hóa công ty song hành với sự phát triển công ty Tạo Tín Phát

Để xây dựng được một văn hóa công ty vững mạnh cần có một tầm nhìn xa về chiến lược của cấp lãnh đạo cùng với sự đồng lòng của toàn bộ nhân viên. Nói là làm, lên kế hoạch là phải thực hiện, ngày 24/02/2020 sau khoảng thời gian tâm huyết suy nghĩ và đưa ra chiến lược xây dựng văn hóa doanh nghiệp của các cấp lãnh đạo, Tổng giám đốc –ông Lê Văn Tạo đã có buổi truyền đạt, chia sẻ cho nhân viên về những định hướng trong việc xây dựng văn hóa. Trong đó 5 nhánh xương tạo lập nên một Tạo Tín Phát gồm: Văn hóa ứng xử, Văn hóa học tập, Văn hóa làm việc, Văn hóa đội nhóm, Văn hóa vui chơi. Đây không chỉ là một ngày training mà còn là buổi chia sẻ đóng góp từ hai phía lãnh đạo và nhân viên đúng như văn hóa làm việc “cùng lắng nghe, cùng chia sẻ, cùng đóng góp”.

             Tổng giám đốc Lê Văn Tạo chia sẻ và lắng nghe cùng nhân viên xây dựng văn hóa công ty Tạo Tín Phát

Và Ban lãnh đạo và tất cả nhân viên hiểu rằng văn hóa doanh nghiệp hình thành song song với quá trình phát triển của công ty, cần một quá trình lâu dài vun đắp. Nhưng với sự quyết tâm cao độ, tập thể Tạo Tín Phát sẽ cùng nhau xây dựng một văn hóa tổ chức vững mạnh, tạo lập nhiều giá trị đến cho khách hàng, cho nhân viên, cho xã hội.