02836367636

Lịch công chứng sang tên chuyển quyền sử dụng đất dự án Phương Trường An

Dự án khu đô thị Phương Trường An sau thời gian hoàn thành thủ tục hành chính đã được phòng Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương công bố lịch công chứng sang tên chuyển quyền sử dụng đất.

Theo thông báo từ chủ đầu tư Phương Trường An những khách hàng khi mua sản phẩm thuộc dự án ở vị trí Block A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q và đã hoàn thành thanh toán 95% giá trị sản phẩm sẽ được tiến hành làm thủ tục công chứng sang tên chuyển quyền sử dụng đất như thông báo dưới hình.

Thông báo lịch công chứng chuyển quyền sử dụng đất dự án Phương Trường An, Bình Dương.

Một lần nữa xin cảm hơn sự tin tưởng của quý khách đã lựa chọn mua sản phẩm tại dự án khu đô thị Phương Trường An của chúng tôi.