02836367636

Hơn 10 tỷ USD vốn FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế

Ước tính trong 9 tháng năm 2019, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 397 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 10,1 tỷ USD…

 

Đối với các dự án đầu tư trong nước, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 388 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt 96,9 nghìn tỷ đồng

Đây là số liệu vừa được Vụ Quản lý khu kinh tế , Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. Theo Vụ Quản lý khu kinh tế, với 397 dự án đầu tư nước ngoài tăng thêm trong 9 tháng, tổng số dự án vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã đạt 8.970 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 187,4 tỷ USD.

Đối với các dự án đầu tư trong nước, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 388 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt 96,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư trong nước lên hơn 9.140 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 2.074,5 nghìn tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9 năm 2019 có gần 3,7 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60%.

Hiện có 327 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 96,1 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 65,7 nghìn ha, chiếm khoảng 68,4%.

Trong 327 khu công nghiệp được thành lập, có 256 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 67,6 nghìn ha và 71 khu công nghiệp đang xây dựng với tổng diện tích khoảng 28,5 nghìn ha. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đang hoạt động đạt gần 75%.

Hiện có 17 khu kinh tế ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước hơn 845 nghìn ha. Ngoài ra, khu kinh tế Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) nằm trong quy hoạch phát triển các khu kinh tế nhưng chưa được thành lập.

Lũy kế đến tháng 9, có 35 khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 14 nghìn ha. Trong đó, 20 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 7,8 nghìn ha và 15 khu công nghiệp đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 5,8 nghìn ha.

Dự kiến đến hết tháng 9, có 224/256 khu công nghiệp đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung (đạt tỷ lệ 87,5%).

Theo Enternews