02836367636

Hoạt Động Hiến Máu Tình Nguyện

Hiến giọt máu hồng đẹp chữ nhân
Cứu người bệnh tật với tinh thần
Cho đi có phúc hơn là nhận
Tuổi trẻ kêu mời bạn dấn thân .
 
Hiến máu rất cần  các bạn ơi !
Giúp nguời nghĩa cữ đức trong ngời
Bệnh nhân thoát hiểm thầm ghi nhớ
Nhân đạo tình nguời thắm chẳng vơi .